Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Advaita - Dennis Waite

Neo-advaita veel moderne Westerse leraren beweren nu dat er helemaal geen pad kan zijn, omdat er om te beginnen geen zoeker is!  Helaas, hoewel dit uiteindelijk waar kan zijn, helpt het de onwetende zoeker in geen enkel opzicht.  Hoewel de zoeker zichzelf beschouwt als een lijdend individu, is het essentieel dat hij een effectief pad volgt om uiteindelijk die onwetendheid te elimineren.
Recente posts

Onuitblusbaar Vuur

'De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen ; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt , wordt omgehakt en in het vuur geworpen.' (…) 'Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen , maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden.' Bron: Lukas 2:9 en 2:17.

NBV21 Mat 22:16

Avatara

Swami Prabhupada: 'Niemand mag als avatāra worden begroet , tenzij hij in de Schriften vermeld wordt . Het is niet zo , dat de Heer alleen op Indiase bodem verschijnt . Hij daalt neer overal waar en altijd wanneer Hij maar wil .'

Paaslam

'want er waren er velen onder de gemeente die zich niet geheiligd hadden. Daarom  waren  de Levieten  belast  met het slachten van de paaslammeren voor ieder die niet rein was, om  hen  voor de  HEERE  te heiligen.' (2 Kronieken 30:17

1 Petrus 2:24

He personally carried our sins in His body on the * cross [ willingly of fering Himself on it , as on an altar of sacrifice ) , so that we might die to sin [ becoming immune from the penalty and power of sin ) and live for righ teousness ; for by His wounds you ( who believe ) have been * healed . (Amplified Holy Bible)