Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Jesus ministry!

'Jesus, when he began his ministry, was about thirty years of age,' http://esv.to/Luke3.23
Recente berichten

Het vlot van verlichting

Als je je nimmer rottig voelt, heb je dit vlot niet nodig! En als je je rottig voelt: is het je geest die zijn eigen staart najaagt. Deze geest bedwing je op een eenvoudige manier: niet door er tegen te gaan strijden maar je simpelweg direct over te geven aan wat je ervaart: horen wat je hoort, zien wat je ziet, ruiken wat je ruikt, proeven wat je proeft en voelen wat je voelt (zoals het gekriebel in je neus). Dan is de waarnemer het waargenomene en is de geest niet in staat zijn eigen beelden nog langer na te jagen. Zich bezig te houden met wat het niet heeft en wil hebben of wat het heeft en niet wil hebben. Hier en nu zijn betekent vrij zijn, van het bekende, het denken. Kijken naar jezelf doet gewaarzijn geboren worden. Het gewaarzijn dat ook direct gerealiseerd, beseft, kan worden. Observatie is in zichzelf vrij en nergens aan onderworpen. Je innerlijk vrij voelen, ervaren, heeft daar alles mee te maken. Maar het kan zijn dat je nog maar net komt kijken wat dat gewaarzijn betreft. Dan …

Dana (2)

"Dana Skrt., Pali, 'gift, aalmoes, bijdrage', het vrijwillig geven van materiele en immateriële zaken (zoals energie en wijsheid) aan andere mensen, hetgeen als een van de voornaamste boeddhistische deugden wordt gezien."
(…)
"Lekengelovigen 'geven' voedsel en kleding aan monniken en geld aan het klooster. Van zijn kant 'geeft' de monnik onderricht en andere spirituele hulp."

(Bron: Lexicon Boeddhisme.)

Ben jij Dana?

'Dāna (Devanagari: दान) is a Sanskrit and Pali word that connotes the virtue of generosity, charity or giving of alms in Indian philosophies. It is alternatively transliterated as daana.

In Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism, dāna is the practice of cultivating generosity. It can take the form of giving to an individual in distress or need. It can also take the form of philanthropic public projects that empower and help many.

According to historical records, dāna is an ancient practice in Indian traditions, tracing back to Vedic traditions.'

(Bron: WikipediA.)

Faustina

'Write this: before I come as the Just Judge. I am coming first as the King of Mercy. Before the day of justice arrives, there will be given to people a sign in the heavens of this sort:
All light in the heavens will be extinguished, and there will be great darkness over the whole earth. Then the sign of the cross will be seen in the sky, and from the openings where the hands and the feet of the Savior were nailed will come forth great lights which will light up the earth for a period of time. This will take place shortly before the last day.'
(Bron: Dairy of Saint Maria Faustina.)
Google Translate:

'Schrijf dit: voordat ik kom als de rechtvaardige rechter. ik kom eerst als de Koning van Barmhartigheid. Vóór de dag van de gerechtigheid aankomt, zal er aan de mensen een bord worden gegeven in de hemel van dit soort:
Alle licht in de hemel zal worden gedoofd, en daar zal grote duisternis zijn over de hele aarde. Dan de teken van het kruis zal worden gezien in de lucht, en vanaf de openingen w…

Nirwana

'Nirvana, Skrt., lett. 'uitdoven' (Pali,nibbana, Jap., nehan), het einddoel van de spirituele praktijk in alle stromingen, scholen en richtingen van het bocddhisme.In het vroege boeddhisme wordt het nirvana geïnterpreteerd als hct doorbreken van de kringloop van geboorte en dood' - Lexicon Boeddhisme, uitgever Asoka.