Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Op Heilige grond

Recente berichten

Avatarschap

'Het verschijnsel Avatarschap heeft twee kanten: het Goddelijk Bewustzijn en de instrumentale persoonlijkheid. Het Goddelijke  Bewustzijn is almachtig, maar heeft de instrumentale persoonlijkheid uitgezonden in de Natuur, onder de condities van de Natuur, en gebruikt die volgens de regels van het spel - hoewel soms ook om die regels te veranderen. Als het Avatarschap alleen maar een flitsend wonder is, zie ik er het nut niet van in. AIs het een samenhangend deel uitmaakt van de ordening van de almachtige Godheid in de Natuur kan ik het begrijpen en aanvaarden.' - De visie van Sri Aurobindo.

Het gaat om God, de Waarheid, zelf!

THE PRIESTLY BLESSING - Numbers 6:24-26

'The LORD bless you and keep you;                                                The LORD make His face                        shine upon you,                                         And be gracious to you;                            The LORD lift up His                  countenance upon you,                                                             And give you peace.'

His lamp put out

"The light of the wicked indeed goes out, And the flame of his fire, does not shine. The light is dark in his tent,  And his lamp beside him is put out." "Het licht van de goddelozen gaat inderdaad uit, en de vlam van zijn vuur schijnt niet. Het licht is donker in zijn tent, en zijn lamp naast hem is gedoofd." Job 18:5-6

Het Onze Vader

Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.  Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.  Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. (Mattheus 6:9-15, HSV.)

1 John 1:5-7

This is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin.

Vivekananda

Kunst onderweg!

Jezus en de Yogi

"Wie zijn leraar als een boeddha ziet, ontvangt de zegen van een boeddha. Wie hem als een gewoon mens be- schouwt, ontvangt de zegen van een gewoon mens," zegt het Tibetaans boeddhisme. - Wolter Keers