Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Avatara

Swami Prabhupada: 'Niemand mag als avatāra worden begroet , tenzij hij in de Schriften vermeld wordt . Het is niet zo , dat de Heer alleen op Indiase bodem verschijnt . Hij daalt neer overal waar en altijd wanneer Hij maar wil .'
Recente posts

Paaslam

'want er waren er velen onder de gemeente die zich niet geheiligd hadden. Daarom  waren  de Levieten  belast  met het slachten van de paaslammeren voor ieder die niet rein was, om  hen  voor de  HEERE  te heiligen.' (2 Kronieken 30:17

1 Petrus 2:24

He personally carried our sins in His body on the * cross [ willingly of fering Himself on it , as on an altar of sacrifice ) , so that we might die to sin [ becoming immune from the penalty and power of sin ) and live for righ teousness ; for by His wounds you ( who believe ) have been * healed . (Amplified Holy Bible)

Naardense Bijbel, Deuteronomium 28:13

Jesaja 49:6 ….U bent meer!