Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2020 weergeven

Observatie

Doe je hier en nu in alle vrijheid. Maar het kan zijn dat je daarbij toch nog vastzit in je hoofd: gedachten hebt over wat observatie is, in de plaats het te ervaren.

Moontalk

'Zonder voorwaarden gelukkig zijn betekent dat er niets voorafgaat aan dat geluk. Het is geen emotie gebaseerd op een prettige situatie. Het is daar, je bent het. Het is een staat van zijn dat bevrijd is van welke associatie dan ook. Dit geluk is overschaduwd door het denken en de afwezigheid van levensvertrouwen. Levensvertrouwen is het innerlijk weten dat we er reeds zijn en dat niets ons daarvan af kan brengen.'

Gewaarzijn

Het is geen geloof of kennis maar een stap. En tevens de laatste. Observatie. Niet van deze wereld maar wel in deze wereld. God, goddelijk, bewustzijn, gewaarzijn. Naakt: zonder beeld van jezelf te hebben. Is het woord belangrijker dan Het? Gewaarzijn zonder oorzaak als onze natuur maar dat vraagt om vertrouwen uit angst en onwetendheid blijven we ons aan van alles vastgrijpen. Observatie de eerste en tevens de laatste stap.

Ramakrishna over God

"M: 'Wat zijn de voorwaarden om God te zien?' MEESTER: 'Roep de Heer aan met een intens verlangen in je hart en je zult Hem zeker zien. Mensen vergieten een zee van tranen om vrouw en kinderen. Ze zwemmen in tranen om geld. Maar wie huilt om God? Roep tot Hem met een intense smeekbede. Verlangen is als de rooskleurige dageraad. Na de dageraad komt de zon. Verlangen wordt gevolgd door het visioen van God." Bron: Ramakrishna. Gesprekken opgetekend door M.  Uitgeverij Mirananda.)

Sri Ramana

'Waarnemer en waargenomen object ver- houden zich tot elkaar als een stuk touw en een slang. Het weten dat de slang geen slang is maar een stuk touw, kan alleen doordringen als het valse idee van de denkbeeldige slang is ver- dwenen. Net zo kan Zelfrealisatie niet worden verkregen zolang het geloof er is dat de wereld echt is.' - Sri Ramana Maharshi (Boek: Wie ben ik? Uitgever Inzicht.)

Moment van verlichting

Het brein kan het nimmer begrijpen maar wel ervaren, ondergaan. Misschien zoals een hond niet de mens kan begrijpen! Onze hersenen zijn ontvankelijk voor energie, dat vanuit de rug omhoog gaat. Of wat we simpelweg ontvangen van buitenaf. Een naderend licht. Ben je het brein, dat wordt vaak beweerd, he? Of ben je Dat wat niet te vangen is?

Heb bovenal liefde

If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a danging cymbal. And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing.  1 Corinthians 13:1-3, ESV.

Martha versus Maria??

But Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me." But the Lord answered her, "Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her." Luke 10:40-42, ESV.

Our God!

  "Our Father in heaven.   hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven.  Give us this day our daily bread, and forgive us our debts,  as we also have forgiven our  debtors.  And lead us not into temptation,  but deliver us from evil."  MATTHEW 6:9-13, ESV.

Komt Jezus spoedig?

'I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, the First and the Last.'
 Revelation 22:12-13, NKJV.

Alleen God is God

'But about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.' Sprak Jezus in Matthew 24:36, NIV. Zoals ook - in 1976 - aan mij werd geopenbaard: 'Eens zullen wiij komen, heb vertrouwen!''

Liefde is de weg

"I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me" (John 14:6, NIV.) Het grote dogma van de kerk en de gelovigen. Maar… Jezus stond voor liefde!

Het allerhoogste inzicht

De geest of bewustzijn kan niet gelukkig worden, omdat zij het al is. Hoogstens het lichaam kan zich beter voelen. Bewustzijn is al heel, totaal.  En het lichaam altijd onderweg, nietwaar? Uiteindelijk verliest het de strijd tegen de elementen!.... Maar bewustzijn niet!

Over Jezus!

"'How did this man get süch learning without having been taught?' Jesus answered, 'My teaching is not my own. It comes from the one who sent me.'" (John 7:15, NIV.)

Hara centrum van de mens

"hara ook kikai-tanden, Jap-> lett. 'onderlichaam, buik, ingewand', in zen heeft dit begrip meestal een spirituele betekenis in de zin van 'het spirituele centrum van mens'."
 (Bron: Lexicon Boeddhisme, uitgever Asoka.)

Gods zegen!

'The Lord bless you and keep you; the Lord make his face shine on you and be gracious to you;
 the Lord turn his face toward you and give you peace.' (Numbers 6:24-26, NIV)

Verkramping

Vol vertrouwen en niet geestelijk verkrampt 'reageren' op wat er om je heen gebeurd. We ervaren fysieke pijn en raken daarbij makkelijk geestelijk in paniek, nietwaar?

Bodhisattva

Het zogenaamde bodhisattva-inzicht, is volgens mij: dat pijn niet alleen lichamelijk is maar ook geestelijk. Als we lichamelijk verkrampen dat we ook geestelijk daarop verkrampen. Dat echt te zien en het lichaam los te laten, verkrampt niet je geest. Maar dat vraagt wel vertrouwen!

Sri Ramakrishna

'Velen denken dat het realiseren van God slechts dankzij of met behulp van boeken kan geschieden. Hoger dan waarnemen echter is verstaan en hoger dan verstaan realisatie. De waarheid van iemands lippen vernemen maakt op de geest van de ontvanger een grotere indruk dan het louter en alleen maar lezen van boeken zou doen; aanschouwing echter brengt het grootste effect teweeg. In de plaats van over Benares te lezen is het beter om er iets over te horen van iemand die er persoonlijk geweest is. Verreweg het beste echter is Benares met eigen ogen te gaan zien.' Sri Ramakrishna (1836- 1886) Uitgever Ankh-Hermes.

Wederkomst van Christus en de Kalki Avatar

De tiende Kalki Avatar: 'Man met zwaard op een wit paard; moet nog verschijnen. Vernietiger aan het eind van kaliyuga en initiëren van het satyayuga van het volgende mahayuga.' (Bron: HANDBOEK HINDOEÏSME, RUDI JANSMA, Synthese Rotterdam.) CHRIST ON A WHITE HORSE
 'I saw heaven opened, and behold, a white horse. And He who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness He judges and makes war.' (REVELATION 19:11.)

De jnani!

'De jnani trekt zich meestal terug uit wereldse zaken  en probeert zijn lichamelijke verlangens te doen oplossen  door zich  uitsluitend te richten op het verlangen naar waarheid.  Hij wijdt  zich volledig aan het bereiken van zijn ware Zelf (Atman) en aanbidt God als zijn eigen ik.' (Bron: De ashramgids voor India, Willemijn Bessem, uitgeverij Bress.)

Afgescheidenheid en het waarom?

'A: Dus is het een feit dat Brahman alles is en ondeelbaar blijft. Dat is altijd al gerealiseerd maar de mens is zich er niet van bewust. Hij moet dit leren beseffen. Kennis betekent het overwinnen van obstakels die in de weg staan van de eeuwige waarheid dat het Zelf hetzelfde is dat Brahman. Die obstakels bij elkaar vormen jouw idee van gescheidenheid als individu.' (Uit: De leringen van Ramana Maharshi. Redactie David Godman. Mirananda uitgevers b.v., Den Haag.)

De betekenis van Satsang

'Sat-sanga betekent sanga (vereniging) met sat. Sat is slechts het Zelf. Daar het Zelf nu nog niet begrepen wordt als zijnde sat wordt het gezelschap van de wijze die dat wel begrepen heeft gezocht. Dat is sat-sanga. Het naar binnen keren is het resultaat hiervan. Dan is sat onthuld.' (Uit: De leringen van Ramana Maharshi. Redactie David Godman. Mirananda uitgevers b.v., Den Haag.)

Zijn wij God: niet anders dan Hem?

The Jews answered Him, saying, "For a good work we do not stone You, but for blaspheme and because You, being a Man, make Yourself God." Jesus answered them, "Is it not written in your law, 'I said, "You are gods'"? If He called them gods, to whom the word of God came (and the Scripture cannot be broken) do you say of Him whom the Father sanctified and sent into the world, 'You are blaspheming,' because I said, 'I am the Son of God'? (John 10:33-36, vertaling NKJV.)

Avatar - Sanskriet begrip: God die neerdaalt

IV.7 Waar en wanneer ook maar de dienst van God in verval raakt, 0 telg van Bharata, en goddeloosheid de overhand neemt - daar en te dien tijde daal Ik Zelf neer. IV.8 Om de toegewijden te bevrijden en de goddelozen te verdelgen en om de beginselen der godsdienst te herstellen, verschijn Ik Zelf in tijdperk na tijdperk.  (Bron: De BHAGAVAD-GÏTA zoals ze is. Vertaling A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.)