Doorgaan naar hoofdcontent

Afgescheidenheid en het waarom?


'A: Dus is het een feit dat Brahman alles is en ondeelbaar blijft. Dat
is altijd al gerealiseerd maar de mens is zich er niet van bewust. Hij
moet dit leren beseffen. Kennis betekent het overwinnen van
obstakels die in de weg staan van de eeuwige waarheid dat het Zelf
hetzelfde is dat Brahman. Die obstakels bij elkaar vormen jouw
idee van gescheidenheid als individu.'

(Uit: De leringen van Ramana Maharshi. Redactie David Godman. Mirananda uitgevers b.v., Den Haag.)

Reacties

Populaire posts van deze blog

Begeerten

Als 'kijken naar jezelf'/zelfobservatie je bevalt: jezelf ruimte daarmee geeft, met het hier en nu zijn. Dan kan je ernaar gaan verlangen en dat is juist niet de bedoeling. Houd het spontaan en zuiver! ;)

Avatar - Sanskriet begrip: God die neerdaalt

IV.7 Waar en wanneer ook maar de dienst van God in verval raakt, 0 telg van Bharata, en goddeloosheid de overhand neemt - daar en te dien tijde daal Ik Zelf neer.
IV.8 Om de toegewijden te bevrijden en de goddelozen te verdelgen en om de beginselen der godsdienst te herstellen, verschijn Ik Zelf in tijdperk na tijdperk. 
(Bron: De BHAGAVAD-GÏTA zoals ze is. Vertaling A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.)