Doorgaan naar hoofdcontent

Boeddha als God

"'Boeddha is een mens, Jezus is een God', zo hoort men vaak de twee grote figuren tegenover elkander stellen. Wij willen vooralsnog over de juistheid van deze bewering (in metafysische zin) geen oordeel uitspreken; zeker is het, dat voor miljoenen de zaak zich werkelijk aldus heeft voorgedaan. De meerderheid der christenen, tot aan de moderne bewegingen, heeft Jezus als Zoon Gods en zelfs als God vereerd; en de zuidelijke school van het Boeddhisme heeft er nooit althans officieel, in de verte aan gedacht haar Boeddha in een God te veranderen. Ik zeg de zuidelijke school; want in het Mahäyäna is Boeddha God, evenals Christus in het Westen."
(Bron: De mystiek van het boeddhisme, door B. Jasink, uitgever Ankh-Hermes.)

Reacties

Populaire posts van deze blog

Begeerten

Als 'kijken naar jezelf'/zelfobservatie je bevalt: jezelf ruimte daarmee geeft, met het hier en nu zijn. Dan kan je ernaar gaan verlangen en dat is juist niet de bedoeling. Houd het spontaan en zuiver! ;)

Avatar - Sanskriet begrip: God die neerdaalt

IV.7 Waar en wanneer ook maar de dienst van God in verval raakt, 0 telg van Bharata, en goddeloosheid de overhand neemt - daar en te dien tijde daal Ik Zelf neer.
IV.8 Om de toegewijden te bevrijden en de goddelozen te verdelgen en om de beginselen der godsdienst te herstellen, verschijn Ik Zelf in tijdperk na tijdperk. 
(Bron: De BHAGAVAD-GÏTA zoals ze is. Vertaling A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.)