Doorgaan naar hoofdcontent

Faustina

'Write this: before I come as the Just Judge. I am coming
first as the King of Mercy. Before the day of justice
arrives, there will be given to people a sign in the
heavens of this sort:

All light in the heavens will be extinguished, and there
will be great darkness over the whole earth. Then the
sign of the cross will be seen in the sky, and from the
openings where the hands and the feet of the Savior
were nailed will come forth great lights which will light
up the earth for a period of time. This will take place
shortly before the last day.'

(Bron: Dairy of Saint Maria Faustina.)

Google Translate:

'Schrijf dit: voordat ik kom als de rechtvaardige rechter. ik kom
eerst als de Koning van Barmhartigheid. Vóór de dag van de gerechtigheid
aankomt, zal er aan de mensen een bord worden gegeven in de
hemel van dit soort:

Alle licht in de hemel zal worden gedoofd, en daar
zal grote duisternis zijn over de hele aarde. Dan de
teken van het kruis zal worden gezien in de lucht, en vanaf de
openingen waar de handen en de voeten van de Heiland
werden genageld, zullen grote lichten tevoorschijn komen die zullen oplichten
de aarde een tijdje op. Dit zal plaatsvinden
kort voor de laatste dag. '

(Bron: Dairy of Saint Maria Faustina.)
Reacties

Populaire posts van deze blog

Johannes 8 Oordeel niet maar...

Evangelie van Filippus

Vrede