Doorgaan naar hoofdcontent

Reinhard Bonnke

'Hoewel vele theologen discussiëren over het voor en tegen van goddelijke genezing en vele christenen harre- warren over de redenen waarom mensen geen genezing ontvangen, gaat Reinhard rustig verder met bidden voor de zieken. Als zij genezen, verheugt hij zich met hen en prijst hij God; als zij niet genezen, laat hij de zaak rustig in Gods soevereine wil en grote genade rusten.'

- Uit: De levensgeschiedenis van Reinhard Bonnke.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Begeerten

Als 'kijken naar jezelf'/zelfobservatie je bevalt: jezelf ruimte daarmee geeft, met het hier en nu zijn. Dan kan je ernaar gaan verlangen en dat is juist niet de bedoeling. Houd het spontaan en zuiver! ;)

Avatar - Sanskriet begrip: God die neerdaalt

IV.7 Waar en wanneer ook maar de dienst van God in verval raakt, 0 telg van Bharata, en goddeloosheid de overhand neemt - daar en te dien tijde daal Ik Zelf neer.
IV.8 Om de toegewijden te bevrijden en de goddelozen te verdelgen en om de beginselen der godsdienst te herstellen, verschijn Ik Zelf in tijdperk na tijdperk. 
(Bron: De BHAGAVAD-GÏTA zoals ze is. Vertaling A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.)