Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juli, 2020 weergeven

Dhamma

"A philosopher is one who goes on talking about colour and light to a blind man, and goes on confusing him and confounding him. The blind man, is incapable of understanding anything about light. Buddha says, 'I am not going to philosophize about light. I will simply give you a medicine, I will try to cure your eyes. Then you can see for Yourself.'  This is the good doctrine, this is called Dhamma." (Uit: The Diamond Sutra, Bhagwan Shree Rajneesh.)

To his name!

'The two chief disciples of the Buddha, Sariputta and Moggallāna are both referred to as Mahānāga or "Great nāga". Some of the most important figures in Buddhist history symbolize nāgas in their names such as Dignāga, Nāgāsēna, and, although other etymons are assigned to his name, Nāgārjuna.' Bron: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nāga

'Dat wat afdaalt'

'Letterlijk, betekent avatara. 'dat wat afdaalt' (van het Sanskriet ava = 'naar be- neden en tri = 'oversteken'). Een avatara is een neerdaling van een goddelijke energie (of een complex daarvan) - een goddelijk wezen met de bedoeling om het uiterst zuivere lichaam van een daarvoor geschikt mens te bewonen. Dit goddelijk wezen kan dit alleen doen als er een hoog ontwikkelde, volkomen. bewust levende ziel is die zich beschikbaar stelt om als middelaar te functioneren tussen de godheid en degenen die bereid is zich voor dit doel in een menselijk lichaam te incarneren.' Bron: Handboek Hindoeïsme, door Rudi Jansma

De Avatar

'Avatara (letterlijk: degeen die neerdaalt): God, een van Zijn volkomen expansies of een van Zijn vertegenwoordigers, die uit de geestelijke wereld is "neergedaald" in het stoffelijk universum om er de begin- selen der religie te herstellen.' Bron: De Bhagavad-Gita zoals ze is.

The Holy One

'Still they called him by his name and addressed him as 'friend Gotama.  The Blessed One said: 'Do not call the Tathāgata by his name nor address him as "friend," for his is the Buddha, the Holy One.' Bron: The teachings of Buddha door Paul Carus.

Uit: The teachings of Buddha

Bevrijdden

'NAGA ##Uitwerken## Dit is oorspronkelijk een soort demon met wonderbaarlijke krachten. Zie o.a. Dhp188-192 waar verteld wordt dat het draken zijn. Ahicchatta is een koning van de Naga's. In een andere context wordt de term bedoeld als 'heiligen' of 'bevrijdden'.' Bron:  https://www.sleuteltotinzicht.nl/wbk.htm#n

Naga

'De term naga of mahanaga ('grote draak') wordt vaak ook gebruikt als een synoniem voor de Boeddha of voor een wijze (verlichte) die niet langer gevangen zit in het rad van geboorte en dood.' - Lexicon Boeddhisme, Asoka.

Dharma

"Wat is dharma?  Het Sanskriet woord dharma is een groot en complex begrip. Het komt voor in het hindoeïsme, boeddhisme, jaïnisme en sikhisme, en heeft in verschillende culturen weer net een andere betekenis. Vanuit de yogaleer zou je het kunnen vertalen als: 'de wezenlijke natuur van iets'. Zo hebben bomen en dieren net als mensen ieder hun eigen dharma. Leef je volgens je dharma, dan druk je via jouw leven het kosmische bewustzijn uit. Je leeft zoals je 'bedoeld bent te zijn'." - Uit het magazine Yoga.