Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2021 weergeven

Derek Prince

'Het is tijd voor ons als Kerk om op te staan, Jezus' voorbeeld te volgen en een compleet Evangelie te gaan prediken van geestelijke redding én lichamelijk herstel, in de Naam van Jezus.'

Mijn visie op Jezus

Jezus van Nazareth is in mijn ogen niet God zelf. God openbaarde zich in en door Jezus. Ik geloof oprecht dat hij de Messias was en is van Israël. Ik zie Jezus als een – teacher – poort naar God. Ik geloof, ik denk niet dat hij fysiek terug zal komen. Jezus is nimmer echt van ons weggeweest. Ik geloof in veel wonderen van hem maar niet in alle, zoals het fysiek lopen over water. Jezus staat vooral voor liefde, goddelijke liefde. ' Liefde is de weg, de waarheid en het leven .' Ik geloof dat Jezus niet aan politiek deed en ook niet geloofde in geweld. Ik denk niet dat hij getrouwd is geweest. Ik geloof dat zijn opstanding uit de dood te maken heeft gehad met het uitstorten van de Heilige Geest. Ik geloof niet dat hij fysiek naar de hemel is gegaan. Ik geloof dat zijn wederkomst door zijn discipelen zelf zal plaats hebben. De  goddelijke liefde  die zich door hen zal manifesteren in de praktijk. Ik geloof in het oordeel, de opstanding en het ontmoeten van Christus, als wij het lic

Psalm 11:7

Gezalfd(en)

‘Lingam’

Even goed in beweging

Bhagavad Gita 9:34

Richt uw aandacht (manas) op Mij (het Zelf); wees Mij toegewijd; breng uw offer aan Mij: werp uzelf vol deemoed voor Mij neer; aldus harmonisch geworden in het Zelf, zult ge tot Mij komen, daar ik uw hoogste doel ben.  (Vertaling C. Keus.)

Tegenwoordig

Weer onderweg