Doorgaan naar hoofdcontent

Kern van het verhaal?!

'Die ieder vergelden zal naar zijn werken' (Romeinen 2:6)
'Want er is geen aanzien des persoons bij God.' (2:11)
'Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet.' (2:14)
'maar híj is Jood die het in het verbor- gene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God.' (2:29)

Reacties

Populaire posts van deze blog

NBV21 Mat 22:16

Paaslam

'want er waren er velen onder de gemeente die zich niet geheiligd hadden. Daarom  waren  de Levieten  belast  met het slachten van de paaslammeren voor ieder die niet rein was, om  hen  voor de  HEERE  te heiligen.' (2 Kronieken 30:17