Doorgaan naar hoofdcontent

Kern van het verhaal?!

'Die ieder vergelden zal naar zijn werken' (Romeinen 2:6)
'Want er is geen aanzien des persoons bij God.' (2:11)
'Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet.' (2:14)
'maar híj is Jood die het in het verbor- gene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God.' (2:29)

Reacties

Populaire posts van deze blog

Geloof zonder twijfel

'En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.' - Jakobus 1:5-7